Garantie

GSM TABLET REPAIR geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van 3 maanden.

Deze garantietermijn gaat in op het moment van levering van het product aan de klant.

 

Op schoonmaak c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten

met bliksem-, water-, zand-, val-, of vochtschade wordt geen garantie gegeven,

tenzij op het reparatieformulier uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

 

Wanneer binnen 3 maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten terugkeren,

doet GSM TABLET REPAIR een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie.

 

Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen de onderdelen

die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.

 

Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie,

dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de klant doorberekend.

 

Let op: glasbreuken en gebroken LCD's vallen na de reparatie NIET onder de garantie

Valschade valt altijd buiten de garantie.

Indien een vervangen scherm krassen vertoond heeft u ook geen garantie meer.

 

Bij verkoop van nieuwe smartphone en tablets geeft GSM TABLET REPAIR 12 maanden garantie

op de werking van deze apparaten.

 

Op reeds gebruikte smartphones en tablets wordt voornoemde garantietermijn verlaagd naar 3 maanden.

Indien er val- stoot en/of waterschade of enig andere beschadiging aan de betreffende apparaten

is ontstaan vervalt de garantie.